Εάν επιλέξετε 'Χωρίς Επιλογή', η στοίχιση καθορίζεται από την κλάση '.img_caption.none'. Συνήθως, κεντράρει την εικόνα στη σελίδα.
Εάν επιλέξετε 'Ναι', ο τίτλος της εικόνας θα χρησιμοποιηθεί ως λεζάντα.
Μεταφόρτωση αρχείων (Μέγιστο μέγεθος: 10 MB)